fbpx
Barn i verden
BARN I VERDEN - Barn på flukt 1

barn på flukt

Krig, naturkatastrofer, fattigdom og sult driver barn og deres familier på flukt. Noen ganger til nærmeste landsby, andre ganger til et annet kontinent.

Det er 80 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, halvparten av dem er barn. De siste årene har mange flyktninger kommet til Europa fra land i Midt-Østen, Afrika og Asia. Flere har satset liv og helse for en bedre og tryggere framtid.

Fluktene over Middelhavet har siden 2015 tatt 700 barneliv alene – men det er trolig store mørketall. Samtidig har europeiske land strammet inn flyktningpolitikken sin.

– Dagens asyl- og migrasjonspolitikk i Europa fører til at det på mange måter er farligere for barn på flukt.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

– Redd Barna ber om at barns rettigheter må stå sentralt og at europeiske land samarbeider bedre for å beskytte barn på flukt.

– Det er uakseptabelt at barn må leve under fryktelige forhold i flyktningleire på de greske øyene, at barn blir skutt og slått på grenseovergangen i Balkan-landene, og at barn på flukt blir fengslet uten at de har gjort noe galt, sier Lange.

Tittel

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Sed porttitor lectus nibh.

80

millioner mennesker
er på flukt fra krig og forfølgelse.
Halvparten av dem er barn.
Og hvert femte sekund drives
et nytt barn på flukt.

63

millioner barn mellom
6 og 17 år fra land rammet
av krig og konflikt
nektes utdanning.

50%

av verdens flyktningbarn
går i dag på skole,
og barn i konfliktrammede
områder risikerer i økende
grad å miste muligheten
til utdanning.

Kilde: Flyktninghjelpen

Brannene i Moria-leiren

I Hellas er det nå 120 000 flyktninger og migranter. 40% av disse er barn, og mer enn 7 av 10 er barn under 12 år. På de greske øyene er oppholder det seg 16,802 mennesker i leirene og 27 % av disse er barn.

– Norge har kapasitet til å bidra. Det er fullstendig uforståelig for folk flest at Norge bare skal sitte å vente

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

I fjor høst brant det flere ganger i leiren, og flyktningene måtte evakuere den. Redd Barna var blant de organisasjonene som krevde at den norske regjeringen hentet flere barn, barnefamilier og barn som flykter alene til Norge. I den nye “Moria”- leiren som ble satt opp etter brannen i 2020, lever det nå 7300 mennesker. Litt over 2600 av disse er barn

Bilde av postkortet som ble overrakt Erna Solberg. På kortet står det 86186 sier #50erikkenok. Evakuer barna fra moria nå. Til: Statsminister Erna Solberg. Med Redd Barna-logo.

Evakuer barna nå, 50 er for få!

Barn lever i umenneskelige forhold i flyktningleirer på greske øyer. Samtidig har regjeringen bestemt at Norge kun skal hente 50 barn og familier.

Vi kan ikke lukke øynene for flyktningkatastrofen som utspiller seg på europeisk jord. Dette er et levende mareritt for barna i leirene. Vi krever at Norge henter flere. #50erikkenok !

Hvem blir flyktninger?

Mange ulike kriser tvinger mennesker på flukt. Uansett hva som er årsaken, er barn ekstra sårbare.

Barns rettigheter

Barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre.
Artikkel 22

Barn på flukt er svært sårbare for overgrep, menneskehandel, tvangsrekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og annen vold. Deres rett til utdanning, helse og beskyttelse blir ofte brutt. 

Barna har ofte hatt grufulle opplevelser. Mange har mistet alt de eier og sett mennesker bli drept eller såret i krigshandlinger. Noen har mistet eller kommet vekk fra familien sin og er på flukt helt alene uten foreldre eller andre voksne som kan passe på dem.

Noen ganger reiser man til en annen by i samme land. Det kalles å være internflyktning. Andre ganger krysser man landegrensen, og kan få flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon.

Noen ganger er landets egne myndighetene til hjelp, andre ganger kan man ikke regne med at det landet man bor i har vilje eller ressurser til å gjøre noe. 

Da faller ansvaret på det internasjonale samfunnet (det vil si ledere fra ulike land), FN og organisasjoner som Redd Barna å bidra til nødhjelp, beskyttelse og skolegang. For Redd Barnas del gir vi humanitær nødhjelp til barn uavhengig av politisk status.

FNs flyktningkonvensjon definerer at du er en flyktning hvis:

  1. Du er utenfor ditt eget hjemland
  2. Du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland, og
  3. Dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland

Barn som kommer til Norge

Redd Barna har jobbet for å sikre rettighetene til barn som søker asyl i Norge i flere tiår, gjennom et omfattende påvirkningsarbeid, kartlegginger, ulike medvirkningsprosjekter og aktiviteter i regi av våre frivillige.

Barn og familier som flykter til Norge er i en svært sårbar og usikker livssituasjon. De har med seg tøffe opplevelser fra hjemland og selve flukten, de har måttet reise fra alt som er kjent og kjært, og lever i lang tid med usikkerhet om de får bli i Norge eller ikke. En del av barna flykter sammen med familie, og noen flykter alene.

Barn som flykter alene er sårbare for å bli utsatt for vold, utnytting og kriminalitet under flukten. I Norge blir de ikke møtt med et system som gir dem den oppfølgingen og ivaretagelsen som de har behov for og krav på. Mens barnevernet har ansvaret for de yngste barna under 15 år, har UDI omsorgsansvaret for de over 15 år – under helt andre rammer.

Asylfeltet er stadig gjenstand for politiske innstramminger, som gjør det svært vanskelig å komme seg til Norge og som gjør livet på mottak krevende både for barn og voksne.

Asylmottak er ikke tilrettelagt for lengre opphold, likevel tilbringer barn måneder og år av sin barndom der. Standarden er nøktern, det er lite bemanning og den økonomiske støtten til livsopphold er lav.

Redd Barna jobber for at barn som flykter til Norge skal få rettighetene sine ivaretatt gjennom et omfattende politisk påvirkningsarbeid.

Les flere historier om barn på flukt:

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene