fbpx
Om oss
Bistand nytter En gutt har sluppet en due og står med hendene opp mot himmelen

BISTAND nytteR!

Gjennom langsiktig bistand og humanitær hjelp nådde internasjonale Redd Barna 43 millioner barn i 118 land i 2021.

Til tross for pandemien, og i skyggen av konflikt, klimaendringer og fattigdom, fikk millioner av barn oppfylt sin rett til bedre skolegang, helse og beskyttelse.

I Norge støtter 100.000 privatpersoner Redd Barnas arbeid. Sammen med næringsliv, staten og internasjonale givere bidrar dere til gode resultater for verdens mest sårbare barn.

0
43 millioner barn ble nådd direkte av internasjonale Redd Barna i 2021.
0
18 millioner av disse barna mottok nødhjelp som følge av en humanitær krise.
0
Over 26 millioner barn fikk tilbud om helsetjenester og ernæring.
0
Over 12 millioner barn fikk støtte til gå på skole.

Men hjelper bistand – sånn egentlig?

Å telle barn sier noe om hvor mange barn vi når, men ikke så mye om hvordan bistanden vi yter faktisk hjelper barna der de bor. Her kan du se eksempler på hva arbeidet fører til i de landene Redd Barna jobber:

Her skaper vi resultater!

Redd Barna er verdens ledende organisasjon for barn. Vi jobber i 118 land. På dette kartet kan du fordype deg i landene norske Redd Barna jobber i.

Hva er situasjonen for barn i verden i dag?

Bistand nytter, men i vår kompliserte verden er fortsatt millioner av barn utsatt. Derfor er gode resultater desto viktigere.

Alle lands myndigheter er forpliktet til å sørge for at barn lærer, overlever og er trygge. Men fattigdom og konflikt er blitt forsterket av pandemi og klimakriser de siste årene, og gjort mange av bærekraftsmålene enda mer krevende å nå.

Her kan de se tre globale trender på utdanning, helse og beskyttelse som viser hvilke oppgaver verden står overfor når det gjelder barn.
Og hvorfor det er så viktig at vi lykkes.

Utdanning

Utdanning

Fra år 2000 til i dag har antall barn som ikke går på skolen falt med mer enn 40%, fra 99 millioner til 58 millioner. Og det er bra. Men de siste årene har utviklingen stanset opp. Mye mer må gjøres for å få enda flere barn på skolen!
Kilde: UNICEF

Helse

Helse

Siden 1990 er det gjort en fantastisk jobb innenfor global helse med å redusere antall barn som dør før de fyller fem år. Tallet falt fra 12.6 millioner I 1990 til 5,2 millioner i 2019. Men det er altfor stor forskjell mellom rike og fattige land.
Kilde: WHO

Beskyttelse

Beskyttelse

I 2017 bodde flere enn 420 millioner barn bor innenfor 50 kilometer av en konflikt. Det var 30 millioner mer enn året før. Flere enn dobbelt så mange barn er rammet av konflikt i dag enn på slutten av andre verdenskrig.
Kilde: PRIO

0
Så mange barn har vi nådd så langt i år

Tallet er basert på gjennomsnittet av antall barn Redd Barna har nådd de siste 13 årene.

Hvordan går det med barna?

Hva har det å si for et enkelt barn at de fanges opp i Redd Barnas programmer? Noen få ganger klarer vi å dokumentere livet videre, også etter at barna blir voksne. Deres rørende historier er vel verdt å lytte til.

Hva med barn og unge i Norge?

Redd Barna er en av de fremste aktørene i Norge til å fremme barns rettigheter og oppvekstsvilkår.

Vi møter barn på alle arenaer; på treningsfeltet, på fritidsklubben, på skolen og i mottak, og skaper positive endringer for barn – også i Norge.

Politiske gjennomslag for barn

Norsk politikk påvirker barns oppvekst i Norge og mange andre land. Dette er noen av våre politiske gjennomslag i 2021:

I 2021 fikk Oljefondet nye regler for å holde våpenselskaper ansvarlig for salg av våpen til land som deltar i krig. Dette har Redd Barna jobbet for i mange år. Gjennom Oljefondet eier hver eneste nordmann over 10.000 kr i internasjonal våpenindustri.

Siden starten av Covid-19-pandemien har Redd Barna vært en av de tydeligste stemmene for rettferdig global fordeling av vaksiner og andre viktige verktøy for å bekjempe pandemien i alle land.

FNs første Sikkerhetsrådsresolusjon, 2601 (2021) for å beskytte utdanning mot angrep, ble enstemmig vedtatt av Sikkerhetsrådet i oktober 2021. Redd Barna støtter et norsk initiativ for å gjøre skolen tryggere for barn som lever i konflikt.

Vi får til politiske gjennomslag for barn i Norge også! Årets største politiske seier var kravet om å forby at barnetrygden tas fra de som mottar sosialhjelp.

Historiske resultater

Varige endringer skapes over tid. I mange land har Redd Barna vært til stede over flere tiår og skapt omfattende resultater til beste for barn.

– Nøkkelen til varige endringer er å jobbe med folk, og ikke for dem, sa en klok kollega fra Nepal.

Den respektfulle tilnærmingen, sammen med langvarig og forutsigbar finansiering fra norske givere og Norad, har gitt positive bidrag til samfunnsutviklingen i mange lavinntektsland.

Pengene kommer fram!

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene