fbpx
Du kan bidra

Du kan gjøre en forskjell også etter at du er borte

Har du vurdert å skrive testament?

Stadig flere ønsker å testamentere en gave til sine hjertesaker. På den måten kan du sikre at din arv fortsetter å gjøre en forskjell for andre også i tiden etter at du er borte.

Din gave gjør det mulig for oss å hjelpe flere! Mange tror at gaven de testamenterer bort må være stor for at den skal bety noe. Slik er det ikke. I Redd Barna er vi takknemlige og ydmyke over å motta alle testamentariske gaver. Vi vet at hver eneste gave – stor eller liten – en dag vil gjøre en forskjell for barna som trenger det aller mest.

Trenger du hjelp til å skrive testament?

Mange trenger råd om regler og juridiske spørsmål – vi kan hjelpe deg med dette. Dette er selvfølgelig helt uforpliktende. Dersom du har tenkt å tilgodese Redd Barna med en gave i ditt testament kan du også få gratis juridisk hjelp til å sette opp testamente.

Ønsker du å bli kontaktet?

Vår rådgiver Wegard Kalmo som er ansvarlig for arv i Redd Barna vil kunne hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha rundt testamentariske gaver.
Arv og testament 1

Oles rause gave

Da Ole Teigen fikk vite at han led av uhelbredelig kreft, tok han kontakt med den daværende lensmannen i hjembygda Flå, Geir Vidme.

– Han hadde mange fjerne slektninger som han ikke hadde kontakt med, men som kunne arve ham. Det ønsket han ikke. Han ønsket noe annet, forteller Vidme.

Han kjente Ole litt fra bygda, slik han kjenner de fleste i Flå etter å ha vært «lovens lange arm» i kommunen i hele 39 år.

– Da han ringte meg første gangen hadde han fått kreftdiagnosen og visste at det gikk mot slutten. Han var realistisk, og ville skrive testamente, forteller han.

Hadde tillit til Redd Barna

I samtale med lensmann Vidme kom de over på humanitære organisasjoner, og da dukket Redd Barna fort opp. Et innslag på TV hadde gjort stort inntrykk, så organisasjonen var langt framme i pannebrasken.

– Han var glad og fornøyd da testamentet var ferdig satt opp og han kunne undertegne, sier Vidme.

Etter dødsfallet fikk lensmann Vidme ansvar for å ordne opp i boet. Løsøre og gjenstander av ymse slag ble auksjonert bort i fjor vår. Geir Vidme var auksjonarius, og kunne glede seg over stort oppmøte.

Det kom inn over en halv million kroner på auksjonen. Senere er småbruket og hytta også blitt solgt. Ole var også flink med aksjer. I det stille bygde han opp en liten formue. Til sammen har Redd Barna og en annen organisasjon fått rundt 14 millioner kroner på deling etter Ole Teigen. Han var den eneste som visste at han hadde så store verdier.

– Jeg synes flere skulle gjort som Ole; rydde godt opp etter seg og skrive testamente, sier Vidme.

Ole Teigen ble begravet slik han hadde gitt instrukser om: med bare slekt og noen få barndomsvenner til stede. Men midlene han så raust ga bort, lever videre i Redd Barnas arbeid for barn.

Wegard Kalmo og Geir Vidme
Wegard Kalmo og Geir Vidme

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene