fbpx
Barn i verden

kjønnslemlestelse

Kampen mot det vonde

Kjønnslemlestelse av jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og forbudt ved lov i Norge og de fleste land. Praksisen påfører jenter store psykiske og fysiske plager.

Barns rettigheter

Staten skal avskaffe helsefarlige tradisjoner.
Artikkel 24

Jenter over hele verden opplever skadelige, tradisjonelle handlinger som blant annet barneekteskap og kjønnslemlestelse.

Kjønnslemlestelse utøves som sosial kontroll på jenter. Praksisen har ingen helsemessige fordeler.

Selv om mange i landene der det praktiseres sier de er imot slike overgrep, fortsetter det likevel. De som avviker fra den sosiale normen opplever sosiale sanksjoner, stigma og skam.

Kjønnslemlestelse praktiseres i 30 land i Afrika, Midt-Østen og Asia. Flere enn 200 millioner jenter og kvinner har blitt omskåret.

I tillegg til konsekvensene dette har for unge jenters helse, er det et alvorlig menneskerettighetsbrudd som kan ha varige negative effekter på jenters framtid.

Derfor er det nødvendig med en kontinuerlig bevisstgjøring av befolkningen mot praksis som kjønnslemlestelse og barneekteskap.

– Kjønnslemlestelse tar barndommen fra små jenter. Det er galt at mødre skal bruke nål og tråd og la døtrene gå gjennom smertehelvetet og blø i dagevis.

Marian Salad, mor og aktivist

Den største utfordringen for å bli kvitt skadelig omskjæring av jenter i Somalia er koblingen mellom kjønnslemlestelse og islam.

Mange religiøse ledere tar avstand fra praksisen, ved blant annet å sitere religiøse tekster som understreker at kjønnslemlestelse av kvinner er en skadelig tradisjon og ikke påkrevd av religiøse hensyn.

Andre er ikke like tydelige. Selv om de har gått bort fra den alvorligste formen for kjønnslemlestelse, støtter de fortsatt at jentene skal omskjæres.

For å få slutt på denne praksisen (og praksisen med barneekteskap), må sosiale normer endres, i kombinasjon med lovendringer og -implementasjon. Hele samfunnet må delta i denne samtalen, inkludert barn og ungdom.

Hva er egentlig kjønnslemlestelse?

I følge Verdens Helseorganisasjon omfatter kjønnslemlestelse alle former for hel eller delvis fjerning av kvinnelige kjønnsorganer av ikke-medisinske grunner.

Store konsekvenser

Prosedyren utføres vanligvis med barberblad eller kniv, ofte under uhygieniske forhold. Handlingen er svært smertefull og de unge jentene kan få alvorlige blødninger, infeksjoner og senere også problemer med vannlating, menstruasjon og seksualitet. De psykologiske konsekvensene er store. Jenter som er blitt lemlestet på denne måten har større risiko for skader ved fødsel, ved at både mors og barnets liv utsettes for fare.

Alle former er forbudt

Det er stor variasjon i måten kjønnslemlestelse utføres på, og ofte snakker man om fire kategorier, avhengig av hvor omfattende inngrepene er. I verste fall innebærer kjønnslemlestelse fjerning av klitoris og kjønnslepper og deretter sammensying av vulva, med et lite hull til urinering. Alle former påfører jenter svært stor smerte og risiko for alvorlige, medisinkse følger. Alle former er forbudt i de fleste land.

Er omskjæring av gutter det samme?

Redd Barna mener at FNs barnekomité bør komme med en tolking og anbefaling knyttet til de bestemmelsene i Barnekonvensjonen som handler om omskjæring av gutter. Vi mener også det bør gjennomføres en nasjonal utredning om omskjæring av gutter i Norge.

Et klasserom i Somalia med voksne kvinner og menn til stede sitter og snakker sammen.

Landsbysamtalen i Somalia

I generasjoner har landsbyen hatt rykte på seg for å være et senter for «kutting» av jenter. Nå vil barna sette en stopper for den eldgamle skadelig praksisen med kjønnslemlestelse.

Først må de få med seg de voksne i landsbyen. Derfor startet Redd Barna den store landsbysamtalen.

Les hele historien her.

Dette gjør Redd Barna

I Etiopia og Somalia jobber Redd Barna og Kirkens Nødhjelp sammen om prosjekter støttet av norske myndigheter.

Vi driver informasjonsarbeid og er med på å sette i gang samtaler i landsbyene slik at innbyggerne selv kan ta et oppgjør med denne tradisjonen. Vi involverer jenter og gutter, foreldre, lærere og ledere i landsbyene. Samtidig jobber vi med myndighetene for at lover mot kjønnslemlestelse skal være på plass og bli håndhevet. Et viktig aspekt ved arbeidet er å involvere menn og gutter som endringsagenter.

Selv om det er stor bevissthet rundt denne saken i Etiopia og Somalia, og selv om mange sier de er imot praksisen, viser det seg at den likevel fortsetter på grunn av sosialt press. Sosiale sanksjoner, stigma og skam følger dem som avviker fra den sosiale normen. Derfor er det nødvendig med en kontinuerlig bevisstgjøring av befolkningen mot praksis som kjønnslemlestelse og barneekteskap. Dette gjøres av Redd Barnas lokale stab.

Dette er avgjørende for å få til forandringer i sosiale normer og klare å bekjempe kjønnslemlestelse. Det er viktig for gutter å ha en mening om dette fordi selve omskjæringen skjer nettopp for å forberede jentene på giftemål.

Kvinner og jenter som har fått helse-komplikasjoner trenger medisinsk oppfølging og behandling. Derfor støtter vi helsesentre som kan dokumentere og behandle skadene.

I de områdene vi jobber formidles ofte informasjonen muntlig. Derfor er radio og tv effektive medier til å spre budskapet, og i framtiden vil man satse enda mer på dette.

Jeg har nulltoleranse for kjønnslemlestelse.

Awil Sjek, justisminister i Puntland, en av tre stater i Somalia

Les flere historier fra Redd Barnas arbeid:

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene