Barn i Norge
Barn som har flyktet til Norge 1

barn som har flyktet til norge

Barn og familier som flykter til Norge er i en svært sårbar og usikker livssituasjon. De har ofte med seg tøffe opplevelser fra hjemland og selve flukten, og noen må leve lenge i usikkerhet på om de får bli i Norge eller ikke. En del av barna flykter sammen med familie, og noen flykter alene.

41 000

Nesten 41 000 mennesker søkte beskyttelse i Norge i 2022.

12 605

av dem var barn.

1 236

av dem var enslige mindreårige.

5 517

av dem var ordinære asylsøknader.

Kilde: UDI

85 prosent av alle som søkte om beskyttelse i Norge i 2022 var ukrainere som ba om midlertidig kollektiv beskyttelse.

De resterende 15 prosentene var ordinære asylsøknader og utgjorde 5517 mennesker, noe som er mer enn tre ganger så mange som året før. De fleste av dem har flyktet fra Syria (1591), Afghanistan (516), Eritrea (325) og Russland (294). 1406 av dem var barn, 708 av dem var enslige mindreårige.

Hør fra barn som har flyktet til Norge

Hvordan er det å være barn og ny i Norge? Redd Barna har løftet fram barn og unges egne stemmer og erfaringer i disse rapportene:

Hvis du ikke klarer å glemme bakgrunnen, så
klarer du ikke å lage en fremtid.

Gutt, 19 år

Det er veldig vanskelig å bli kjent med folk
fordi det er ikke alle ungdommer i Norge
som er åpne for andre kulturer.

Jente, 19 år

Det er så mye negative nyheter om
innvandrere. Det er ingen nyheter om
hvordan innvandrere bidrar positivt og
hjelper andre

Gutt, 15 år

Vi trenger mer opplæring i forskjellige kulturer
og religioner, de trenger å forstå oss bedre.

Jente, 14 år

Vi skulle hatt en internasjonal ungdomsklubb
hvor man kan lære av hverandre.

Gutt, 21 år

Jeg føler meg ikke hjemme på skolen, men
det er et bra sted for å lære og bli smartere.

Gutt, 14 år

Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg å
svømme, men hadde ikke penger til å kunne
delta på svømmetrening.

Jente, 19 år

Dette gjør Redd Barna:

Redd Barna jobber for å sikre rettighetene til barn som søker asyl i Norge gjennom:

Redd barna jobber for at barn på flukt får innfridd sine rettigheter, og legger press på politikerne. Regjeringen og stortinget må lage og vedta lover som ivaretar rettssikkerheten til barn på flukt i tråd med FNs barnekonvensjon, og som sikrer alle barn likeverdige omsorgs-, helse og utdanningstilbud, uavhengig av deres bakgrunn og oppholdsstatus.

Dette jobber vi for:

  • Trygge fluktruter for barn
  • Styrke barns rettssikkerhet
  • Likeverdig omsorgstilbud
  • Bedre boforhold på mottak
  • Styrke barneperspektivet i integreringsarbeidet

Vi løfter fram barn og unges egne erfaringer og anbefalinger, som for eksempel i rapportene Vi må være trygge for å fortelle, Barn og unges tanker om trygghet på asylmottak og Vi må kjempe dobbelt så hardt.

Redd Barna har medlemmer og frivillige over hele landet som engasjerer seg for at alle barn skal få oppfylt sin rett til trygghet, og få en god start på livet i Norge.

En jente med tjukke vinterklær krysser grensen til Romania mens hun bærer på en ryggsekk og en stor bamse.

Dette gjør Redd Barna akkurat nå for de barna som har flyktet til Norge fra krigen i Ukraina:

Forsiden av hefte til foreldre som har flyktet til Norge

Verktøy til foreldre som har flyktet til Norge

Foreldre og barn som har flyktet til Norge kan ha opplevd traumatiske hendelser i sitt hjemland, på flukt eller i flyktningleirer. Det kan være hendelser og opplevelser som de husker og som preger dem i lang tid.

Redd Barna har derfor utviklet en kort brosjyre som gir foreldrene informasjon om hvordan de kan støtte barnet sitt etter å ha vært på flukt, vanlige reaksjoner de selv og barnet kan oppleve, hva de kan gjøre og hvor de kan søke hjelp.

Brosjyren er oversatt til 11 språk, i tillegg til norsk og kan lastes ned her:

Trenger du hjelp til egen sak?

Redd Barna jobber ikke med individuell saksveiledning. Hvis du trenger hjelp med dette kan du for eksempel kontakte NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) eller SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger).

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.