fbpx
Barn i krig og konflikt
BARN I VERDEN - Barnesoldater 1

Barnesoldater

Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som lever som barnesoldater. Men vi vet at hundretusenvis av barn under 18 år blir tvunget til å delta i væpnede konflikter som soldater, sex-slaver, kokker, spioner, bærere eller budbringere.

Barna blir ofte tvangsrekruttert med vold eller kidnappet. De får verken skolegang eller helseomsorg. Mange blir beordret til å drepe og torturere. De blir utnyttet og ofte utsatt for voldelige, seksuelle og følelsesmessige overgrep.

65 000

Mellom 2005 og 2018 er mer enn 65 000 barn bekreftet rekruttert av væpnede grupper. I tillegg kommer alle de barna som aldri er blitt registrert.

7000

I 2018 ble mer enn 7000 barn rekruttert, flest i Somalia og Nigeria.

15

Overgrepene skjer i minst 15 land med krig og konflikt, som for eksempel Myanmar, Sør-Sudan og Colombia. 

Når barna kommer tilbake til sine familier og samfunnet igjen, blir de ofte utstøtt. Familier avviser barna sine på grunn av overgrepene de har utført eller på grunn av stigmatiseringen som følger med seksuelle overgrep. De har ingen utdanning å falle tilbake på og ingen muligheter til å skaffe seg lønnet arbeid.

Dette gjør Redd Barna

Redd Barna jobber både med å hjelpe barn som har deltatt i krig – og for å forhindre at det skjer med flere:

Gir barn som har vært soldater psykososial rehabilitering og hjelp til å takle vonde minner, frykt og skyldfølelse. Tydeliggjør at barna ikke kan klandres for sin fortid som soldater. Hjelper jenter som har fått barn i fangenskap med å ta vare på barna sine.

Gir barn som har vært soldater utdanning og yrkestrening slik at de kan få en bedre framtid.

Hjelper barn som har vært soldater med å finne familien og vende hjem. Forbereder familie og nærmiljø på barnas retur, og har samtaler om hva slags utfordringer som venter barna og familiene.

Driver politisk påvirkningsarbeid for å få slutt på bruk av barnesoldater – både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Redd Barna lager årlig rapporter om  barn i krig. I 2020-rapporten ble 20 væpnede konflikter omtalt. I hele 15 av disse er det dokumentert at det rekrutteres barnesoldater.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene