Barn i krig og konflikt
BARN I VERDEN - Barnesoldater 1

Barnesoldater

Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som lever som barnesoldater. Men vi vet at hundretusenvis av barn under 18 år blir tvunget til å delta i væpnede konflikter som soldater, sex-slaver, kokker, spioner, bærere eller budbringere.

Barna blir ofte tvangsrekruttert med vold eller kidnappet. De får verken skolegang eller helseomsorg. Mange blir beordret til å drepe og torturere. Vi vet at barn som blir rekruttert risikerer å bli drept, mishandlet, eller skadet på grunn av kamphandlinger, brutal kamptrening og avstraffelser. De blir utnyttet og ofte utsatt for voldelige, seksuelle og følelsesmessige overgrep.

Hva mener vi med rekruttering av barn og barnesoldater?

Redd Barna bruker uttrykket rekruttering av barn og barnesoldater om ethvert barn under 18 år som er eller har vært rekruttert eller misbrukt av væpnede styrker eller grupper til hvilket som helst formål, inkludert som soldat, spion, budbringere, vakthold, til matlaging eller utnyttet seksuelt.

337 millioner

barn bor i områder hvor væpnede styrker tvangsrekrutterer barnesoldater. Antallet har tredoblet seg de siste 30 årene.

93 000

Mellom 2005 og 2020 ble mer enn 93 000 barn bekreftet rekruttert av væpnede grupper. I tillegg kommer alle de barna som aldri er blitt registrert.

8500

I 2020 ble rundt 8500 barn rekruttert eller utnyttet i konflikter globalt.

39

Overgrepene skjer i minst 39 land med krig og konflikt, som for eksempel i Syria, Jemen, Afghanistan, Irak og Somalia.

Disse barna lever under ekstremt vanskelige forhold. De får kanskje ikke nok næringsrik mat, og kan noen ganger bli tvunget til å bruke rusmidler og narkotiske stoffer. Mange barn som har opplevd rekruttering blir svært traumatisert og er ofte utsatt for en varige mentale eller fysiske skader.

En tenåringsgutt ikledd militærgrønn går oppover grønne åser i Den demokratiske republikken Kongo

Nsii* (16) fra DR Kongo var barnesoldat

Nsii ble rekruttert til den lokale væpnede styrken med lovord om belønning. Han ble sendt i kamp innsmurt i en væske som angivelig skulle gjøre ham uovervinnelig og immun mot skudd. I stedet så han vennene sine dø.

En kveld klarte Nsii å flykte. Etter en hel natt på reisefot kom han fram til en landsby hvor han ble gjenforent med tanter og søskenbarn.

Nsii går i rehabilitering gjennom en lokal organisasjon som er en av Redd Barnas partnere. Han drømmer om å få komme tilbake på skolen.

*Nsii er ikke hans riktige navn

Hva skjer med barna som klarer å komme seg ut?

Barns rettigheter

Alle barn skal beskyttes mot krig, og de skal ikke være soldater.
Artikkel 38

De barna som klarer å forlate den væpnende gruppen de ble rekruttert til har ofte mistet flere år med skolegang og annen læring gjennom sosiale omgang. De har vært vitne til mange grusomheter, og veien tilbake til en normal hverdag kan derfor bli veldig lang og vanskelig.

Når barna kommer tilbake til sine familier og samfunnet igjen, blir de ofte utstøtt. Familier avviser barna sine på grunn av overgrepene de har utført eller på grunn av stigmatiseringen som følger med seksuelle overgrep. Jenter som har fått barn mens de var rekruttert kan slite med at familien ikke aksepterer barna deres. De har ingen utdanning å falle tilbake på og ingen muligheter til å skaffe seg lønnet arbeid.

Dette gjør Redd Barna

Redd Barna jobber både med å hjelpe barn som har deltatt i krig – og for å forhindre at det skjer med flere:

Gir barn som har vært soldater psykososial rehabilitering og hjelp til å takle vonde minner, frykt og skyldfølelse. Tydeliggjør at barna ikke kan klandres for sin fortid som soldater. Hjelper jenter som har fått barn i fangenskap med å ta vare på barna sine.

Gir barn som har vært soldater utdanning og yrkestrening slik at de kan få en bedre framtid.

Hjelper barn som har vært soldater med å finne familien og vende hjem. Forbereder familie og nærmiljø på barnas retur, og har samtaler om hva slags utfordringer som venter barna og familiene.

Driver politisk påvirkningsarbeid for å få slutt på bruk av barnesoldater – både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Redd Barna lager årlig rapporter om barn i krig. I 2021-rapporten ble omfanget av barnesoldater kartlagt. Analysen viste at 337 millioner barn bor i områder hvor væpnede styrker tvangsrekrutterer barnesoldater. Antallet har tredoblet seg de siste 30 årene.

Utviklingen går i feil retning

Nesten 200 millioner barn lever i de mest dødelige krigssonene i verden. Dette er det høyeste tallet som har vært registrert de siste ti årene.

Selv om rekrutteringen av barnesoldater er kraftig underrapportert, har FN klart å verifisere mer enn 93.000 tilfeller hvor væpnede grupper har rekruttert barn i perioden 2005 – 2020. Bare fra 2019 til 2020 var økningen på hele 10 prosent, ifølge FN.

Norge er på plass i FNs sikkerhetsråd 1

Rekruttering og bruk av barn i konflikt er fullstendig uakseptabelt!

Redd Barna ber Norge bruke sin posisjon i FNs sikkerhetsråd til å slå tydelig fast at rekruttering og bruk av barn i konflikt er fullstendig uakseptabelt, og stille de som begår overgrepene mot barn i krig til ansvar.

I tillegg ber Redd Barna norske myndigheter om å oppfordre alle stater til å ratifisere og implementere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen om barn i væpnet konflikt. Denne tilleggsprotokollen understreker prinsippet om 18-årsgrense for rekruttering til væpnede styrker.

Stopp seksuell vold mot barn i krig

Stopp seksuell vold mot barn i krig

Seksuell vold mot barn brukes stadig oftere som våpen i krig og konflikt. Med Norge i FNs sikkerhetsråd kan vi stille krav!

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.