fbpx
Barn i verden
En Redd Barna-ansatt står og deler ut nødvendigheter til flyktninger som har kommet over grensen fra Ukraina

redd barna i ukraina

Seks måneder etter krigen i Ukraina eskalerte, er situasjonen fortsatt alvorlig. Med en aktiv konflikt i øst og et stort antall familier på flukt, har tusenvis av barn fortsatt behov for støtte.

Vedvarende luftangrep og eksplosjoner ødelegger bygninger, dreper og skader barn, og gjør det vanskeligere å få tilgang til nødvendig helsehjelp og utdanning.

17,3

millioner mennesker er enten internt fordrevet eller har flyktet ut av Ukraina.

4,5

Over 4,5 millioner mennersker kan ha reist tilbake til hjemlandet igjen.

En flyktningkrise

Krigen i Ukraina har krevd mange ofre og drevet millioner av mennesker på flukt. Redd Barna bidrar med nødhjelp på bakken i det som har blitt Europas største flyktningkrise siden andre verdenskrig.

En jente i rød jakke står sammen med en flokk voksne og venter på en buss som skal ta dem ut av Kyiv.
En jente venter på bussen som skal ta henne ut av krigsrammede Kyiv.

Familier som har blitt tvunget på flukt har et akutt behov for humanitær hjelp, inkludert grunnleggende behov som husly, mat og rent vann.

Rapporter fra grensen tyder på at noen barn kommer alene, etter å ha blitt sendt på flukt av familiemedlemmer som ikke var i stand til å forlate Ukraina, men som ønsker at barna deres skal være trygge. Andre har blitt skilt fra familiene sine i kaoset da de flyktet fra hjemmene sine.

Ikon for å gi pengegave

Barna som flykter fra Ukraina trenger din hjelp!

Støtt vårt arbeid for barn på flukt. Gi dem livreddende mat, beskyttelse og medisiner i dag!

Redd Barnas respons

Responsen har vært enorm, både i Norge og resten av Europa. Med innsamlede midler har Redd Barna jobbet med tiltak spesielt rettet mot barn og deres familier.

Barns beskyttelse

Barns beskyttelse

Sammen med våre partnere driver vi 8 trygge oppholdssteder (11+ åpnes snart), der barn kan leke, sosialisere og bare være barn igjen. Vi leverer også ut utstyrspakker med leker og spill.

Kontantstøtte

Kontantstøtte

Vi gir kontanter og forskjellige kuponger til familier, slik at de kan kjøpe nødvendigheter, som mat, medisiner, drivstoff og lignende. Dette bidrar også til å støtte lokale virksomheter.

Utdanning

Utdanning

Vi leverer skoleutstyr til barn, slik at de ikke går glipp av viktig læring, organiserer sommerleirer, reparerer ødelagte skoler og setter opp digitale læringssentre.

Psykososial støtte

Psykososial støtte

Våre psykologer og mentale helseeksperter gir psykososial støtte til barn og familier som er traumatiserte, i tillegg til å fokusere på trivselen til våre partnere og frontlinjearbeidere.

Mat og andre grunnleggende behov

Mat og andre grunnleggende behov

Vi imøtekommer nødvendige behov ved å levere mat, drivstoff, vann, hygienesett og babyutstyr til familier som er fordrevet eller bor i nærheten av aktive konfliktsoner.

Helse

Helse

Vi tilbyr viktige medisinske forsyninger og støtte til helseteam og sykehus, med særlig fokus på mødre og nyfødte, i tillegg til å levere utstyr til skadebehandling.

280 000

Redd Barna har nådd over 280 000 mennesker i Ukraina, inkludert nesten 150 000 barn, siden krigen brøt ut 24.februar 2022.

62 000

Over 62 000 mennesker har mottatt kontantstøtte

8

Redd Barna har satt opp 8 trygge oppholdssteder for barn innad i Ukraina.

Slik jobber Redd Barna i Ukraina og nabolandene

Vi er på bakken i Ukraina, Polen, Romania, Litauen og i resten av Europa – klare for å gi livreddende hjelp som mat, vann, kontantstøtte og trygge oppholdssteder. Samtidig jobber vi med å gjenforene de barna som ankommer grensen alene med familie og venner i nabolandene, og etablere gode prosedyrer for dette.

En jente med tjukke vinterklær krysser grensen til Romania mens hun bærer på en ryggsekk og en stor bamse.

Ukraina

Redd Barna har hatt et kontor i det østlige Ukraina siden krigen brøt ut i 2014. Da konflikten eskalerte måtte våre kolleger og samarbeidspartnere først og fremst ta hensyn til egen sikkerhet, samtidig som de klarte å dele ut mat, hygieneartikler og annen nødhjelp der det var mulig.

For kunne legge til rette for en effektiv, omfattende humanitær innsats for å støtte barna og deres familier, har vi blant annet åpnet et nytt hovedkontor i Lviv, nær grensen til Polen, Samtidig har vi åpnet tre ytterligerer kontorer: Ett i Kyiv, og to i de viktigste gresebyene mot Romania og Ungarn, Chernivtsi og Dnipro.

Vi driver det vi kaller trygge oppholdssteder for barn rundt omkring i landet, hvor vi tilbyr psykososial støtte til de barna som trenger det.

Mange familier har blant annet mottatt kontanter, hygieneartikler, vann, hvete, drivstoff og bleier. Barn som lever i nærheten av frontlinjen, og som må søke ly i kjellere og bomberom, har mottatt pakker med leker og spill.

Redd Barna rapporterer fra Donetsk

Hør David Wright, Chief Operating Officer i internasjonale Redd Barna, fortelle hvordan Redd Barna distribuerer 9000 liter vann til familier i Øst-Ukraina:

Flere små barn leker sammen med en voksen på en barnevennlig plass på togstasjonen i Bucuresti

Polen og Romania

Redd Barna setter opp trygge oppholdssteder for barn, hvor de som kommer over grensen kan starte å bearbeide de store traumene de har opplevd. Vi fokuserer også på psykososial støtte til disse barna. Barna er sultne, slitne, redde og i mange tilfeller apatiske etter dager på flukt. Hjem, venner og skole er borte. Redd Barna skalerer opp innsatsen i mottakssentre langs grensen og flyktningeruter.

Vi jobber med beskyttelse av flyktningene som kommer – og det er spesielt mange kvinner og barn, da mennene må bli igjen i Ukraina for å kjempe. Av erfaring vet vi at kvinner og barn blir utsatt for vold og overgrep, og vi jobber med å beskytte disse.

Det jobbes aktivt for å forhindre at enslige eller spesielt utsatte barn havner i hendene på menneskehandlere. Vi samarbeider med myndigheter for å gjenforene barn med slektninger i de tilfeller der de har kommet fra hverandre.

Kontanter er et stort problem. Flyktningene får ikke tak i pengene sine, og har ikke råd til å kjøpe nødvendige varer til seg og barna sine. Vi gir derfor kontantstøtte til de mest sårbare familiene. 

Mange barn er traumatiserte når de krysser grensen. Vi fokuserer også på psykososial støtte til disse barna.

2 barn med tjukke boblejakker står med små ryggsekker

Moldova

Redd Barna i Moldova arbeider gjennom lokale partnere i sin respons til flyktningkrisen. Moldova er et av de fattigste landene i Europa, men samtidig har landet mottatt et høyt antall flykninger fra Ukraina. Ved hjelp av Redd Barna Romania har Moldova delt ut nødhjelp til barn og deres omsorgspersoner i Moldova.

En Redd Barna-ansatt står på en parkeringsplass med 2 pappesker fulle av leker

Litauen

I Litauen har Redd Barna satt opp barnevennlige plasser i fem mottakssentre, som gir både barn og voksne et trygt sted å bearbeide det de har vært i gjennom.

Vi har også delt ut nødvendige ting som for eksempel leker og såpe, og bidrar med råd til familiene om hvordan systemet fungerer i Litauen.

Barn på flukt kan oppleve traumatiske ting. Redd Barna i Litauen tilbyr psykologisk støtte til barn som trenger det.

Norge

Vi jobber med UD for å koordinere Redd Barnas innsats internasjonalt, og UDI nasjonalt for å skalere opp mottaksapparatet for det høye antallet flyktninger vi antar vil komme til Norge.

Redd Barna jobber med påvirkningsarbeid for å fremme barns rettigheter, som da Norway Cup valgte å ekskludere russiske lag grunnet konflikten. Vårt standpunkt er at barn er uskyldige og skal ikke straffes for det voksne gjør. Vi er glade for at beslutningen ble omgjort. 

Redd Barna mottar mange meldinger om barn i Norge med russisk bakgrunn som blir mobbet.  Vi får også høre om lærere som spør barn med russisk bakgrunn om å forklare hva som skjer i Ukraina for resten av klassen. Russiske barn har ikke skyld i krigen – dette jobber vi opp mot politikere og inn mot skoler og barnehager for å få en slutt på.

Vi distribuerer informasjon om hvordan voksne kan snakke med barn om krigen. Barn får med seg det som skjer i Ukraina, og mange blir urolige. Vi har mye godt materiell som er utviklet av vårt barnefaglige personell. 

Vi gjør dessuten alt vi kan for å sikre at barn ikke mister unødig mye skolegang. Ukrainske myndigheter har allerede lansert et tv- og nett-opplegg som heter «Grenseløs læring» for barn på flukt. Norske myndigheter har vært tydelig på at alle skolebarn som kommer hit skal innskrives på skoler med en gang. Redd Barna tenker også på barna på flukt. Vi har egne programmer som gir skolegang i en krisesituasjon.

Redd Barna besøkte mottak i Romania

Redd Barna har akkurat vært i grenseområdet mellom Romania og Ukraina, og besøkt mottak, transittsenter og et dagsenter for barnehjemsbarn.

Dagsenteret huser 43 barnehjemsbarn fra Ukraina sammen med 9 verger og familiene deres. Her bidrar Redd Barna med aktiviteter for barna og psykososial støtte. Transittsenteret vi besøkte kan huse opptil 450 flyktninger, og her har vi etablert det vi kaller barnevennlige plasser hvor barna kan leke og få hjelp til å bearbeide traumene.

Se bilder fra reisen i galleriet:

Rask respons-plan

I Polen og Romania, to av nabolandene som har tatt imot majoriteten av flyktningene så langt, satte Redd Barna i gang en seks-ukers rask respons-plan. Deretter ble det jobbet kjapt med å få på plass en mer langsiktig plan for de kommende 12 månedene.

– Internasjonale Redd Barna har lang erfaring med å mobilisere ved katastrofer, og vi har planer, prosedyrer og personell som er klare til å rykke ut, slik at vi er på bakken bare noen dager etter en katastrofe inntreffer.

Nora Ingdal, Redd Barna

Noe av det første som mobiliseres, er et globalt helseteam som består av operasjonsleder, klinikkleder (lege eller sykepleier), logistikkleder, medisinsk logistikkansvarlig, lege, jordmor og ansvarlig for vann, sanitær og hygiene.

–  Vi er også raskt ute med å etablere utdanningstilbud i flyktningleirer til barn på flukt – der vi deler ut utdanningspakker med nødvendig utstyr for at barna kan fortsette utdanningen sin, selv når de ikke har tilgang til lærere eller skolen, sier Ingdal.

Slik jobbet Redd Barna i Ukraina før krigen brøt ut:

Allerede før krigen brøt ut hadde 400.000 barn i Ukraina behov for humanitær bistand. Disse barna har vokst opp med konflikt, vold, bombing og overgrep. Mer enn 1,5 millioner mennesker i Ukraina ble tvunget til å forlate sine hjem allerede før konflikteskaleringen.

Siden 2014 har Redd Barna arbeidet med å gi livreddende hjelp til barn og familier i Øst-Ukraina. Vi gir de mest sårbare familiene støtte til mat, et sted å bo, klær, medisiner, brensel og kontantstøtteordninger.

Redd Barna har også jobbet for å sikre at alle barna i Ukraina får gå på skole. I de konfliktrammede områdene har vi delt ut læremidler og undervisningsutstyr. Vi jobbet tett med skolene for å styrke læreres evne til å gi psykososial støtte, og vi gjennomførte undervisningsopplegg i skoler og barnehager for å øke bevisstheten om farene ved landminer og eksplosive rester fra krig.

Redd Barna har også bygget opp og rehabilitert 23 skoler og utdanningsinstitusjoner som har blitt skadet i løpet av konflikten.

Pengene kommer fram!

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene