fbpx
Barn i verden
Et klasserom fullt av barn som blir undervist av en lærer i Den demokratiske republikken Kongo

utdanning

Skolegang som nytter!

Skolegang gir barn mulighet for utvikling! Utdanning gir barn kunnskap, beskyttelse og et viktig håp for framtiden. Over hele verden jobber Redd Barna for at barn skal få oppfylt sin rett til utdanning.

Barns rettigheter

Alle barn har rett til å gå på skole og få utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis.
Artikkel 28

Å gi barn en god og trygg skole er Redd Barnas viktigste satsningsområde. Spesielt gjelder dette for barn berørt av konflikt og barn i fattige lokalsamfunn, som ofte blir diskriminert mot.

Andre sårbare grupper barn som minoriteter, jenter og barn med funksjonshemninger gjør vi en ekstra innsats for å få av gårde til skolen!Til tross for framgang de siste tiårene, gjenstår det mye før alle barn nyter godt av retten til en god skolegang. For, med noen få unntak er de fleste ledere enige om verdien som utdanning har for et barn, for familien og for samfunnet.

Men, det finnes i dag tre hovedproblemer:

  1. Skoletilbud

Alle barn har ikke et skoletilbud. 63 millioner – 9 prosent av alle barn i grunnskolealder – står utenfor når skoleklokkene ringer hver dag. I land med svak økonomi, dårlig politisk styring og / eller konflikt finnes det ofte ikke noen skoletilbud. Diskriminering av jenter, minoriteter og barn med funksjonshemninger er også en årsak til at barn ikke går på skole. 

  1. Global læringskrise

Det andre problemet er det som ekspertene kaller en global læringskrise. 125 millioner barn i verden lærer ikke grunnleggende lese- og regneferdigheter selv etter fire år eller mer på grunnskolen. De går altså på skolen, men lærer ikke. Lærere mangler kapasitet, støtte og kompetanse til å innfri barns rett til utdanning.

  1. Covid-19

Den globale pandemien har ført til at barn over hele verden opplevde helt eller delvis stengte skoler over lange perioder. Noen barn har mistet to hele skoleår på grunn av pandemien, og læringstapet er kritisk for barns videre utdanning og framtid. For mange barn kan dette bety slutten på utdanningen deres, dersom de og familiene deres ikke får den nødvendige støtten for å komme tilbake på skolen.

Du kan lese mer om disse utfordringene i denne rapporten

En gruppe barn i alle aldre sitter på en trapp foran en ødelagt skole, hvor de har malt blomster på veggen.

222 millioner barn i krig og konflikt har akutt behov for utdanning

Antallet barn som lever i land med krig og konflikt og som har akutt behov for skolegang, har økt drastisk, fra 75 millioner i 2016 til 222 millioner i 2022.

Det viser en ny rapport fra FNs globale utdanningsfond «Education Cannot Wait».

Så mange som 78,2 millioner er helt ute av skolen, viser tallene fra utdanningsfondet. Nær 120 millioner barn er på skolen, men lærer allikevel ikke det helt grunnleggende som trengs for å lese og regne. Kun et av ti barn i barne- eller ungdomsskolen i et kriseområde, har fått tilstrekkelig opplæring i grunnleggende lese- og regneferdigheter. 84% av barna bor i langvarige konfliktområder.

Utdanning – dette gjør Redd Barna:

Utdanning er vår aller viktigste sak. Vi brenner for det!

Å gi støtte til hvert eneste barn er viktig for oss. Å være rettighetsbasert betyr at vi ikke skiller mellom barn der vi jobber. Det betyr at vi identifiserer hindringer som diskriminerer mot grupper av barn og fjerner dem.

Redd Barna står opp for de hardest rammede og mest marginaliserte barna som lever i konfliktområder og i fattigdom, samt bekjemper diskriminering og overgrep. 

Å sikre at de mest marginaliserte inkluderes i vårt arbeid krever mer ressurser på kort sikt, men vil i det lange løp være kostnadseffektivt. 

Vi jobber med barn, med det sivile samfunnet, privat sektor og med myndigheter for å få til endring i stor skala for barn. 

Sammen er vi sterkere

Med din støtte kan vi gi utdanning til enda flere barn. Bli med oss i kampen, sammen skal vi kjempe for at alle barn får oppfylt sin rett til utdanning!

Bli Redd Barna-fadder | Gi en gave til vårt utdanningsarbeid

Møt Luna fra Kambodsja

En god skole er en skole der barn lærer! Luna går i sjetteklasse i Kambodsja, ett av landene der Redd Barna gir barn en bedre skolehverdag.

På skolen for å lære

Dette er viktig å understreke; det holder ikke å gå på skolen hvis man ikke lærer noe. Når vi snakker om gode skoler, så mener vi skoler der barna faktisk lærer. 

Redd Barna har utviklet et rammeverk for kvalitet i skolen som hjelper lærere, skoleledere, foreldre og lokale og nasjonale myndigheter å oppnå målet, at barn har det bra og lærer å lese, skrive og regne. 

For å oppnå det må vi arbeide med barnas miljø; psykososialt og fysisk godt læringsmiljø, barnevennlig pedagogikk, skole-hjem samarbeid og skoleledelse. 

I tillegg påvirker vi politikk og systemer til fordel for en økt satsning på skolen. Redd Barnas nasjonalt ansatte kolleger vet best hvordan påvirkning utøves i sine land, med nødvendig innsikt og erfaring for å få til gode løsninger. 

Over hele verden har Redd Barna ansatte som brenner for barns rett til å lære å lese og skrive. Det er vår viktigste sak! Denne ti-år gamle gutten hadde fortsatt å plukke bomull om det ikke hadde vært for Pala, en Redd Barna-ansatt.

Redd Barna er overbevist om at barn må være trygge og trives for å lære godt.

Gode lærere med respekt for elevene er en nøkkel. Derfor arbeider Redd Barna systematisk med opplæring og støtte til lærere for å utvikle en inkluderende skole.

I mange land dominerer fortsatt en autoritær skolekultur. I skoler som vi samarbeider med er det ikke lov å bruke fysisk avstraffelse, og vi vil at elevene skal delta aktivt i undervisningen, og ikke bare repetere det læreren sier. 

Et viktig aspekt ved læring er at den starter tidlig nok. Å bli lest for på sengen som småbarn er en god start. Tidlig læring er viktig fordi vi ser at det er store ulikheter mellom barn som får læringsmuligheter før barneskolealder og de som ikke får det.

Investeringer til det beste for barn

Vi verken kan eller vil løse den globale utdanningskrisen alene. Redd Barnas langsiktige mål er å gjøre oss selv overflødige der vi opererer.  Vi samarbeider tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre for at de skal kunne videreføre arbeidet uten oss etter hvert.

Politisk påvirkning er en integrert del av vårt arbeid, enten det dreier seg om å mobilisere flere donorer eller retter seg mot beslutningstakerne der utfordringene er størst.

Myndighetene må selv øke sine utdanningsbudsjetter og investere i skolen til de fattigste barna. Det er den eneste bærekraftige løsningen på sikt.

Dette mener Redd Barna om utdanning

Vårt arbeid med god skolegang for alle barn tar oss inn i skoler og lokalsamfunn over hele verden. Minst like viktig er vårt arbeid for å påvirke myndigheter til å prioritere utdanning i sine budsjetter og skolepolitikk.

Utdanning reduserer sosiale, politiske og økonomiske forskjeller. Utdanning er viktig for jenter og kvinners likestilling fordi det kan legge grunnlaget for mer aktiv deltakelse i samfunnet.

God utdanning er en viktig investering både for det enkelte barn og for samfunnets utvikling, både sosialt og økonomisk.

Det er også en forutsetning for å oppfylle andre menneskerettigheter, og for å sikre økonomisk vekst, bekjempe fattigdom, redusere sosiale, politiske og økonomiske forskjeller, og for å sikre bærekraftig og demokratisk utvikling.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene