fbpx
Bedriftssamarbeid 10

BEDRIFTSSAMARBEID

Er din bedrift interessert i å gjøre verden til et bedre sted for barn?

I Redd Barna samarbeider vi med bedrifter som vil gjøre en forskjell for utsatte barn. Ethvert bedriftssamarbeid bygger på vår overordnede målsetting; at hvert enkelt barn skal oppnå retten til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse.

Vårt arbeid har et tydelig fokus på langsiktige og varige endringer i de samfunnene vi opererer i – faktorer som er viktig for bedrifter som selv ser langsiktig på sitt arbeid med samfunnsansvar.

Sammen kan vi skreddersy bedriftssamarbeidet ved å se forutsetninger, drivkrefter og felles målsettinger – gjerne forankret i din bedrifts kjernevirksomhet. Din virksomhet blir en viktig partner i vårt arbeid for å gjøre verden til et bedre sted for barn.

Støtt vårt katastrofearbeid. Din bedrift kan hjelpe barn i krig og konflikt

Redd Barna er på bakken for å bistå barn i krig og konflikt.  Vil din bedrift bidra til vårt arbeid for barn i nød?

Det finnes en enklere måte
å bidra på! Bli bedriftsfadder

Din jobb kan gjøre en forskjell for barn i Norge og internasjonalt! Ta et samfunnsansvar på en enkel måte.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Bedriftssamarbeid 4

Kontakt oss:


Johan Lindelien Schwartz –
Corporate Fundraising Director

Telefon:
415 33 777

E-post: [email protected]

Pengene kommer fram!

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene