fbpx

Stopp vold
og overgrep

mot barn

1 av 5 barn i Norge har opplevd vold hjemme. 1 av 20 har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen. Når barn får lære om hva vold og overgrep er, tør flere barn å si ifra.

8 154

Til nå har 8 154 signert.

Bli med å nå 10.000

ALLE BARN MÅ FÅ LÆRE OM VOLD OG OVERGREP

En viktig grunn til at barn ikke forteller om vold og overgrep, er at de ikke vet hva det er. Mange vet ikke at det er ulovlig, eller hvordan de kan få hjelp.

Nå krever vi handling fra kunnskapsministeren!

Alle barn og unge må få lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og i skolen.

KUNNSKAP GJØR BARN TRYGGE

Alle barn har rett til å være trygge. Det er voksnes ansvar å beskytte barn mot vold og overgrep. Men for at det skal være mulig, må barn få kunnskap.

Barn må få lære hva vold og overgrep er, at det aldri er barn sin skyld, og hvordan de kan få hjelp om de eller noen de kjenner opplever dette.

Når barn og unge får lære om vold og overgrep bidrar det til at:
  • de føler seg tryggere på å snakke om det
  • de får bedre forståelse for egne og andres grenser – som forebygger overgrep mellom jevnaldrende
  • terskelen blir lavere for å fortelle, dersom de selv eller noen de kjenner opplever vold eller overgrep

Vi vet at mange voksne synes det er vanskelig å snakke med barn om vold og seksuelle overgrep.

Våre undersøkelser viser at flertallet blant lærere ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Og halvparten har ikke fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om temaet.

BARNEHAGER OG SKOLER SKAL VÆRE TRYGGE

Alle voksne som jobber i skoler og barnehager må ha kunnskap om forebygging og avdekking av vold og overgrep.

Vold og overgrep mot barn kan også skje i barnehagen eller på skolen. Dette skal ikke skje! Alle barnehager og skoler må lage gode planer og rutiner for å sikre at de er et trygt sted å være. 

SAMMEN KREVER VI AT

Alle barn må få lære om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep gjennom undervisning i barnehagen og på skolen.

Kunnskapsministeren må sette i gang et kompetanseløft om vold og overgrep for alle voksne som jobber i skoler og barnehager. De må få kompetansen de trenger til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, bli rustet til å snakke med barn om temaet, og vite hvordan de skal følge opp og hjelpe barn de er bekymret for.

Alle landets kommuner må lage en plan for hvordan barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen. Planen må sikre at alle skoler og barnehager har gode systemer og rutiner på plass for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

HVA SKJER MED UNDERSKRIFTEN DIN

Redd Barna vil overlevere underskriftene til kunnskapsministeren.

Vi vil også bruke underskriftene opp mot landets ordførere, kommunepolitikere, og statsforvaltere (tidl. fylkesmenn).

Sammen kan vi bekjempe vold og overgrep mot barn i Norge!

Kilder:
Fakta om vold og overgrep mot barn
Redd Barnas undersøkelse blant lærere