fbpx
For faste givere
Ofte stilte spørsmål om fadderskap 1

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svarene på de oftest stilte spørsmålene om å gi fast til Redd Barna. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 99 09 00 eller på e-post til [email protected]

Ofte stilte spørsmål

Som Redd Barna-fadder gir du et valgfritt beløp i måneden til Redd Barnas arbeid. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helse hjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. På denne måten er du med på å forandre livet til mange barn.

For at Redd Barna skal nå ut til flest mulig barn, blir dine bidrag brukt der hvor behovet er størst. Du bidrar blant annet til å gi flere barn skolegang, beskytte barn mot vold, overgrep og utnytting, bedre barns helse, hjelpe barn rammet av krig og katastrofer og å fremme barns rettigheter. Slik bidrar du til å gjøre en forskjell i mange barns liv – hver dag.

Nei, du kan følge et barn som representerer alle barna som er omfattet av Redd Barnas-arbeid. Som Redd Barna-fadder hjelper du derfor ikke bare et barn – du hjelper mange.

Redd Barna er tilstede i 120 land hvor vi kjemper for barns rett til et godt å trygt liv. Dine penger går til flere prosjekter og land og vi bruker midlene der vi vet at behovene er størst. Som Redd Barna-fadder kan du være trygg på at pengene du støtter oss med blir brukt på dem som trenger det mest!

Hver måned får du nyhetsbrev om hva støtten din går til med historier om barn og prosjekter du er med på å støtte. Du får også Redd Barna-magasinet tilsendt tre ganger i året.

Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Redd Barna kan få skattefradrag for gaven(e), forutsatt at vi har ditt fødselsnummer. Det maksimale skattefradraget man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år. Her kan du registrere deg for skattefradrag.

Dersom du ønsker å endre kontonummer for AvtaleGiroen på din fastgiveravtale må du sørge for at AvtaleGiroen på din gamle konto er avsluttet. Deretter kan du i din nye nettbank opprette ny AvtaleGiro. Her må du registrere samme kidnummer og Redd Barnas kontonummer som ble brukt på din gamle AvtaleGiro-avtale. Eventuelt kan du ta kontakt med oss, så kan vi sende deg et skjema for opprettelse av ny AvtaleGiro.

Du kan når som helst avslutte din fastgiver-avtale. Les mer om våre donasjonsvilkår for fastgiveravtaler her.

Om å gi fast på SMS

Ved å sende et kodeord, eksempelvis ”MAT” til 2230, gir du et fast beløp til Redd Barna hver måned via mobilregningen. 4,4 % av beløpet + 0,5 kroner trekkes fra gaven, resten går til Redd Barna. Forfallsdagen for din månedlige gave er den 28. hver måned.

Nei, ditt månedlige blir belastet neste måneds mobilregning.

Den 28. hver måned mottar du en takke-SMS som bekrefter ditt bidrag. Hver måned er det en ny link til en oppdatering som forteller hvordan bidraget ditt blir brukt for å hjelpe barn rundt om i verden.

I tekstmeldingen du mottar den 28. i hver måned får du informasjon om hvordan du kan avslutte giverforholdet – gjennom å sende SMS ”STOPP” sammen med et kodeord, eksempelvis ”STOPP MAT” til 2230. Du kan også ta kontakt med oss på telefon: 22 99 09 00 eller sende en e-post til: [email protected]

Å støtte Redd Barna med et fast beløp hver måned via SMS eller avtalegiro er den enkleste og mest effektive måten å bidra til at barn i Norge og i verden får den støtten og barndommen de har rett til. Månedlige betalinger via avtalegiro eller SMS innebærer at flere penger kommer frem til barna ettersom det gir lave administrasjonskostnader for oss. Det er den mest kostnadseffektive måten å samle inn penger på.

Hvorfor støtte Redd Barna?

Hensynet til barna, deres meninger og behov står alltid i første rekke. Vi kan dokumentere resultatene av vårt arbeid og at våre midler når  barn i de landene vi arbeider i. Fordi vi samarbeider nært med lokale partnere, sikrer vi at kunnskapen blir i lokalsamfunn og i landet. Vi vet at vårt arbeid nytter.

Redd Barna er en moderne organisasjon som arbeider effektivt for å skape positive og varige endringer i barns liv. Vi har strenge rutiner og kontroll med pengebruk og virkemidler. Les mer her.

Redd Barna setter alle barn på dagsordenen. Vi gløder for at alle barn skal leve et verdig liv ­– uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna taler barnas sak overfor myndigheter og samfunn. Vi motarbeider årsaker som fører til fattigdom og brudd på barns rettigheter. Gjennom  internasjonale Redd Barna arbeider vi for barn i mer enn 120 land. Det gjør oss til verdens største bevegelse for barn. Her hjemme arbeider vi også kontinuerlig for å sikre rettighetene til barn i Norge.

Redd Barna samarbeider med norske myndigheter og organisasjoner i kampen mot verdens fattigdom. Med unik og sterk barnefaglig kompetanse jobber vi for at barn blir prioritert i norsk bistand.

Redd Barna er en demokratisk medlemsorganisasjon med tusenvis av engasjerte medlemmer fra hele landet. Medlemmene samler inn penger og sørger for et bredt, folkelig engasjement for Redd Barnas arbeid. I tillegg støttes vi av norske faddere og givere. Vår ungdomsorganisasjon Press er en viktig medspiller i arbeidet for barn. Totalt har vi langt over 100 000 aktive støttespillere i Norge.

På grunn av valutarisiko, inntektssvinginger og våre flerårige kontrakter med samarbeidspartnere i de land vi jobber i, har styret i Redd Barna besluttet at vi skal ha mellom halvannen og sju måneders forbruk i reserve. Denne reserven gjør at tilbudene barna vi hjelper får, ikke skal forsvinne over natta dersom noe uforutsett dukker opp. 

I motsetning til vanlige bedrifter, har ikke Redd Barna noen målsetting om høyest mulig overskudd og avkastning. Vårt mål er å bruke mest mulig penger fordi vi vet at behovet for hjelp er stort.

Bli fastgiver i Redd Barna

Sammen er vi sterkere

Støtt oss med 275kr/mnd

Vipps-knapp Gi med

Kontakt ossPengene kommer fram!

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene