fbpx
Barn i verden

sult og ernæring

Når barn sulter

Hele 45 % av dødeligheten hos barn under 5 år kan tilskrives sult og underernæring. Det vil si barn som ikke får i seg nok eller riktig mat.

Underernæring bidrar til at barn ikke oppnår optimal fysisk vekst. Det påvirker også den såkalte kognitive utviklingen av hjernen, som omhandler barnets tanker og intellekt.

Barns rettigheter

Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring.
Artikkel 24

Nedsatt fysisk og kognitiv utvikling, inkludert svekket immunsystem, fører til at barn oftere er syke, strever mer på skolen, faller ut av utdanningsløpet, får færre muligheter i yrkeslivet, har lavere inntekt og dårligere levestandard på lang sikt.

Ekspertene er enige om hvilke tiltak som virker:

  • Akutt underernæring kan og må behandles!
  • Barnet må få riktig ernæring de første 1000 dagene
  • Underernæring må forhindres i å gå i arv fra mor til barn

144

millioner barn
var kronisk underernært
i 2019.

47

millioner barn under
5 år var akutt underernært
i 2019.

11

Et alvorlig underernært
barn har 11 ganger høyere
risiko for å dø, sammenlignet
med et velernært barn.

Kilde: Unicef, WHO, Verdensbanken

I kriser og konflikt

Risikoen for underernæring, sykdom og død øker i humanitære kriser. Årsaken til disse krisene kan være krig, naturkatastrofer eller klimaendringer. Nyfødte og småbarn, gravide og ammende kvinner rammes ofte hardt.

I konfliktrammede land som Jemen, Syria og Somalia retter Redd Barna sitt arbeid mot helsearbeidere og mødre, spesielt for å fremme amming og småbarnsernæring.

Å bidra til god ernæring for små barn kan være helt avgjørende for at barn overlever en humanitær krise. Mødre samles ofte på ernæringssentre som tilbyr ammehjelp og veiledning til foreldre for å optimere småbarnsernæringen.

Andre viktige grupper å nå ut til er mødre og barn på flukt, i eget land og på tvers av landegrenser. For større barn som allerede går på skole kan skolemat og helseundervisning på skolen hjelpe på konsentrasjonen.

Liten jente blir målt rundt overarmen av en helsearbeider.
Redd Barna gjennomføre en undersøkelse i to byer i Zimbabwe som viste at 98% av barna ikke får riktig daglig diett. Ett stort problem er også at husholdningnee ikke har tilgang til rent drikkevann. Vi har små jobber men det er ikke nok til å overleve. Vi strever med å skaffe mat til bordet, sier jentas mor. Foto: Redd Barna

Dette gjør Redd Barna:

Barn som vokser opp under krig og konflikt er særlig sårbare. Risikoen for og de negative konsekvensene av underernæring i disse kontekstene er enda større.

Redd Barna sørger for at familier og lokalsamfunn står bedre rustet når kriser og konflikt oppstår. I nødhjelpssituasjoner jobber vi tett med FN, myndigheter og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å nå ut med hjelp til de som trenger det.

Jobber primært med ernæring i humanitære kontekster, med fokus på å optimere ammepraksis og småbarnsernæring.

Støtter, veileder og legger til rette for best mulig amming og småbarnsernæring som livreddende intervensjon. Dette kan være helt avgjørende for et barns overlevelse og utvikling.

Legger til rette for god småbarnsernæring. Setter opp mor-barn-vennlige områder og klinikker, slik at kvinner får støtte og tilrettelegging for å gi barna sine riktig ernæring. For å støtte kvinner som har av forskjellige grunner sluttet å amme, støtter vi dem med å gjenoppta amningen med riktig støtte.

Gir helsearbeidere opplæring i å hjelpe og veilede mødre, etablerer mødre grupper, og sørger for at mødre har tilgang på både en-til-en veiledning og gruppesamtaler.

Vi trener opp trene helsearbeidere i lokalsamfunnet med å identifisere underernærte barn og gravide og underernærte ammende kvinner, slik at de kan identifiseres i tide og henvises til behandling og oppfølgning. I områder som er ikke lett tilgjengelige jobber også for at de mest marginaliserte barna skal få hjelpen helt hjem.Legg til ny

Vi hjelper mødre med å trosse barrierene for amming, blant annet ved å avkrefte myter som at underernærte og stressede mødre i krigsområder ikke kan og bør amme. Vi hjelper til med smertelindring og ammeteknikker, og involverer personer som ofte påvirker mødres valg og muligheter for amming. Dette kan være ektemenn, svigermødre og religiøse ledere.

Les flere saker om barns rettigheter:

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene