fbpx
Bedriftssamarbeid

Våre prosjekter

Her finner du utvalgte prosjekter som din bedrift kan støtte.

Myanmar

Prosjektet i Myanmar fokuserer på barns læring og sikkerhet i skolen, samt fremme barns rettigheter- Prosjektet implementeres i to regioner, Magway og Kayah, og har som målsetting å nå 56.000 barn på 180 skoler.

Innen utdanning skal vi forbedre barnas lese og skriveferdigheter, sikre at skolene er trygge for barn, sikre tilgang til skole for sårbare grupper og bedre kvaliteten på læringsmiljøet på skolene.

For å fremme barns rettigheter skal vi styrke sivilsamfunnet , vi skal påvirke myndighetene som er ansvarlig for barns rettigheter og vi skal bidra til å styrke offentlige institusjoner som har ansvar for å implementere barns rettigheter.

Les mer om Myanmar prosjektet her
Ønsker du å støtte Myanmar prosjektet? Kontakt oss her

Malawi

Skolegang som nytter i Malawi er startet opp for å sikre de mest utsatte barna i Malawi skolegang og et bedre liv. I dette prosjektet skal vi gi 247 000 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen. Vi skal gi flere tusen lærere opplæring i gode undervisningsteknikker og bistå skolene med godt undervisningsmateriell.

Redd Barna jobber også for å redusere barneekteksap og tenåringsgraviditeter i Malawi.

Les mer om prosjektet i Malawi her
Ønsker du å støtte Malawi prosjektet? Kontakt oss her

Uganda

Prosjektet i Uganda bidrar til at gutter og jenter får tilgang til utdanning i et trygt og inkluderende miljø. Prosjektet vil foregå på utvalgte skoler i Nord-regionen i Uganda. Redd Barna har som mål å nå ca 25.000 skolebarn, inkludert barn med nedsatt funksjonsevne.

Nord-regionen har noen av de svakeste resultatene innen utdanning over hele landet. Dette er mye grunnet fattigdom og konflikter som har stoppet utviklingen deres i mange år.

Les mer om prosjektet i Uganda her
Ønsker du å støtte Uganda prosjektet? Kontakt oss her

Katastrofefondet

Gi et bidrag som redder liv. De fleste liv går tapt de første dagene etter at en katastrofe inntreffer. Som katastrofehjelper bidrar du til at vi kan være forberedt og rykke ut umiddelbart når en katastrofe oppstår. Redd Barnas nødhjelpsteam er operative 365 dager i året.

Les mer om katastrofefondet her
Ønsker du å støtte Katastrofefondet? Kontakt oss her

Nepal

Utdanning for jenter i Nepal. Prosjektet støtter jenter som tilhører marginaliserte samfunn. Mange jenter lever i en kritisk situasjon der de står i fare for fysisk, mental og seksuell utnyttelse. Mange av jentene er foreldreløse og tas vare på av andre familiemedlemmer som har det vanskelig med å tjene til livets opphold.

Utdanning gir jentene i Nepal en ny sjanse og de blir bedre beskyttet fra å bli giftet bort eller bli utsatt for menneskehandel.

Les mer om prosjektet i Nepal her
Ønsker du å støtte Nepal prosjektet? Kontakt oss her

Hvorfor feirer vi 17.mai

Vårt arbeid i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – også i Norge! Redd Barna har flere prosjekter i Norge som det også er mulig å støtte. Dette er blant annet: Digital utenforskap og nettvett, arbeid mot vold og overgrep, barn på flukt og barnas valg.

Les mer om prosjekter du kan støtte i Norge her
Ønsker du å støtte Norgesprogrammet? Kontakt oss her

Kontakt oss:

Johan Lindelien Schwartz – Næringslivsansvarlig

E-post: [email protected]

Telefon: 415 33 777

Ofte stilte spørsmål